Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Звертаємо Вашу увагу на необхідність зазначення у заявах, позовних заявах, які подаються до суду, інформації про індивідуальний ідентифікаційний номер фізичних осіб – заявника/позивача та відповідача!!!

Важливість надання цієї інформації пов’язана з недопущенням випадків затримання звернень до виконання судових рішень через неможливість дотримання вимог, які пред’являються Законом до виконавчого документа, адже:

Виконанням рішення суду завершується процес захисту суб’єктивних майнових та особистих немайнових прав громадян, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом їх фактичної реалізації у спосіб та порядок, визначений Конституцією України та законами України, зокрема Законом України “Про виконавче провадження”, який визначає умови та порядок виконання рішень судів що підлягають примусовому виконанню, у разі їх невиконання боржником у добровільному порядку.

Одним з видів виконавчих документів, на підставі якого здійснюється примусове виконання судового рішення є виконавчий лист, який видається судом на виконання судового рішення, яке набрало законної сили.

Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження» (ст. 18), зокрема, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 18 Закону (виконавчому листі повинно бути зазначено індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб – платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України.

У зв’язку з чим, з метою приведення у відповідність до положень Податкового Кодексу України, ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» наказом голови Державної судової адміністрації України від 04 вересня 2012 р. № 101 було внесено зміни у додаток № 44 до пункту 16.1.7 «Виконавчий лист» Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 27.06.2006 р. № 68 стосовно внесення до виконавчого листа інформації про ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб – платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України.