Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Порядок звернення до суду:

     1. Позовна заява подається в письмовій формі.

     2. Позовна заява повинна містити:

     1) найменування суду, до якого подається заява;

     2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі.

     3) зміст позовних вимог;

     4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

     5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

     6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину,

наявність підстав для звільнення від доказування;

     7) перелік документів, що додаються до заяви.

     Позовна   заява   підписується    позивачем    або    його представником із зазначенням дати її подання.

     Позовна   заява   повинна   відповідати   іншим   вимогам, встановленим законом.

     До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору. 

     До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

     У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

     Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної   заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

 

    Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

     Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

     Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.