flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція суду

 

 

         Згідно ст.22 закону «Про судоустрій і статус суддів» Городнянський районний суд є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності: цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку  передбачених процесуальними законами (Цивільно-процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення).

           

           Нормативно-правові засади діяльності

 

1.Конституція України.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2.Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

3.Закон України  «Про запобігання корупції».

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

4.Закон України «Про державну службу».

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

5.Закон України «Про звернення громадян».

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

6.Закон України «Про доступ до судових рішень».

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

7.Закон України « Про доступ до публічної інформації».

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

8.Закон України « Про судовий збір».

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

9.Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Nakaz%20173.pdf

10.Інструкція про передавання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передавання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду.

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1682011

 11.Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF

 12.Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання.

http://www.uapravo.net/akty/pravo-osnovni/akt8tnam4o.htm   

13.Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-%D0%BF

 14.Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/

15.Правила поведінки працівника суду.

http://court.gov.ua/userfiles/PravPovPracSudu.pdf